Mai Tâm Kỳ Kiếm thuộc dòng kiếm Lô hội. Hoa khá to, vai ngang, cánh hơi ngả vàng, lưỡi phớt tím. Cấy được Vũ Tuấn Anh lấy năm 2015 ở Lãnh Giang – Hà Nam (chân cầu Yên Lệnh). Có ý kiến cho rằng sau ae Thái Nguyên lấy từ vườn Hùng Cường cầu Yên Lệnh về gọi là Ánh tím Thái Nguyên. Lẫn với cây Ánh tím Thái Nguyên của Thái Nguyên lan rừng xổ (cây số 6).

Video Lan Mai Tâm Kỳ Kiếm của Dũng Trần Garden:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *